facebook
This is an example of a HTML caption with a link.
MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i uroczystości:
8:00 (Przytok)
9:30 (Jany)
11:00 (Droszków)
12:30 (Przytok)
Dni powszednie:
Jany - Wtorek 18:00
Przytok - Środa i Piątek 18:00
Droszków - Czwartek i Sobota 18:00
Proboszcz

Ks. dr Tomasz Trębacz

Pochodzi ze Szprotawy. Urodził się w 1977 r. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej równolegle ze Szkołą Muzyczną I-go Stopnia w Szprotawie, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Szprotawie.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1997 r., rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu z równoczesną formacją do kapłaństwa w Wyższym Zielonogórsko-Gorzowskim Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.

W 2002 r. przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa E. Dajczaka. W tym roku ukończył także Studium Organistowskie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W maju 2003 r. uzyskuje tytuł magistra teologii na podstawie pracy: Człowiek jako podmiot działania moralnego w pismach E. Stein. 24 maja 2003 r. przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk bpa Adama Dyczkowskiego.

Po święceniach kapłańskich rozpoczyna posługę w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. Równocześnie w 2004 r. rozpoczyna studia specjalistyczne z teologii w Uniwersytecie Opolskim. W 2006 r. uzyskuje Licencjat Rzymski. W 2007 r. dekretem bpa A. Dyczkowskiego kończy po trzech latach posługę w Żarach i zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu.

W kwietniu 2007 r. po zdaniu egzaminów z filozofii i teologii, uzyskuje tytuł Doktora Nauk Teologicznych w zakresie Teologii Dogmatycznej na podstawie rozprawy naukowej: Szatan jako źródło zła. Studium dogmatyczno-pastoralne. Promotor - ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser. Recenzenci - ks. prof. dr hab. Bonawentura Smolka OFMCap. i ks. prof dr hab. Wojciech Hanc. W 2010 roku zostaje zwolniony z pracy w Parafii w Jasieniu i powołany do pracy w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Sprawowane funkcje i stanowiska:

- Redaktor Naczelny Pisma Urzędowego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ecclesiastica  2010 - 2016 r.

- Notariusz Kurii Biskupiej - 2011 - 2017 r.

- Notariusz w Procesie Beatyfikacyjnym na etapie diecezjalnym Sługi Bożego bpa W. Pluty - 2012 - 2016 r.

- Sekretarz bpa pomocniczego T. Lityńskiego - 2012 - 2016 r.

- Sekretarz Pomocniczy I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 2016 r.

- Egzorcysta Diecezjalny - 2016 r.

-W czasie pracy w Kurii Biskupiej pomagał duszpastersko mieszkając jako rezydent w Parafiach w Zielonej Górze: pw. Ducha Św. - 2010 - 2015; Miłosierdzia Bożego - 2015 - 2016; Św. Jadwigi (Konkatedra) - 2016 - 2017 r.

Od 1 sierpnia 2017 r. mianowany Proboszczem Parafii pw. Wn. NMP w Przytoku.

 

Autor książek:

1. Szatan jako źródło zła. Studium dogmatyczno-pastoralne

2. Być człowiekiem pełniej - w myśli E. Stein

3. Zrozumieć zmartwychwstanie - Studium dogmatyczno-fundamentalne

4. Rytuał Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji

5. Magia - co o niej wiemy?

6. Szatan jako źródło zła - wyd. II

7. Modlitewnik pielgrzyma

 

Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Zainteresowania : teologia, muzyka organowa, archeologia, podróże