facebook
This is an example of a HTML caption with a link.
MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i uroczystości:
8:00 (Przytok)
9:30 (Jany)
11:00 (Droszków)
12:30 (Przytok)
Dni powszednie:
Jany - Wtorek 18:00
Przytok - Środa i Piątek 18:00
Droszków - Czwartek i Sobota 18:00
AKTUALNOŚCI
Wielki Piątek
Informacja z dnia: 2018-03-30

Pasją Chrystusa jest Ojciec i człowiek, a właściwie miłość do Ojca i miłość do człowieka, każdego człowieka, najbardziej zaś do tego, który najmocniej jest spragniony i potrzebuje miłości i miłosierdzia.  Chrystus wydaje się na mękę z miłości do Ojca i do nas, oddaje życie po to, żeby miłość Ojca dotarła do nas. „Chrystus umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” – pisze św. Paweł (por. Ga 2,20). Cudownie to wyraża aria 58 z „Pasji według św. Mateusza” J.S. Bacha: „Aus Liebe will mein Heiland sterben” (z miłości chce mój Zbawca umrzeć) – warto posłuchać. Sam Jezus powiedział przecież: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).  To zresztą chyba jeden z najpiękniejszych tytułów, którym chrześcijanie (szczególnie wschodni) nazywają Chrystusa: Przyjaciel Człowieka (philanthropos). Rozpostarte ramiona Chrystusa i jego krzyk: „Pragnę” są wywołującym dreszcz wyznaniem tej miłości. I warto jeszcze dodać, że jest to miłość nie do aniołów i świętych, ale do grzeszników: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8).  I adoracja Krzyża. Dlaczego w niej uczestniczymy, dlaczego powoli i w skupieniu, chyba wszyscy, którzy są w kościele, bez wyjątku, podchodzimy do Ukrzyżowanego? Czy nie dlatego, że On nas przyciąga, że spełnia się Jego zapowiedź: „A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Przychodzimy, bo jesteśmy spragnieni takiej miłości, która jest prawdziwa, bezwarunkowa, do końca.