facebook
This is an example of a HTML caption with a link.
MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i uroczystości:
8:00 (Przytok)
9:30 (Jany)
11:00 (Droszków)
12:30 (Przytok)
Dni powszednie:
Jany - Wtorek 18:00
Przytok - Środa i Piątek 18:00
Droszków - Czwartek i Sobota 18:00
AKTUALNOŚCI
Duszpasterskie, ekonomiczne i gospodarcze podsumowanie roku 2018
Informacja z dnia: 2018-12-30

DUSZPASTERSKIE

EKONOMICZNE I GOSPODARCZE 

PODSUMOWANIE ROKU 2018 W PARAFII

PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W PRZYTOKU

 

 

Wstęp

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo,

 

Dobiega końca rok 2018. Za kilka godzin powitamy nowy 2019 r. Trwamy jeszcze w radości Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela po tych pełnych radości i ciepła świętach, przeżywana jest w Kościele jako niedziela Świętej Rodziny. Liturgia zaprasza nas, byśmy ciągle jeszcze spoglądali do ubogiej stajenki i wraz z Jezusem dostrzegli Jego Matkę – Maryję i Św. Józefa – męża Maryi i opiekuna narodzonego Zbawiciela. Święta Rodzina jaką tworzą te osoby jest dla nas nie tylko wymownym znakiem, ale także swoistą motywacją i zadaniem dla współczesnych rodzin. Rodzina bowiem jest dziś szczególnie narażona na różnego rodzaju problemy. Musi zmagać się 
z kryzysem wartości, stawiać czoła codziennym problemom i wyzwaniom, 
a także walczyć o własną tożsamość oraz o ducha żywej miłości, wierności 
i uczciwości. Bez tych wartości, rodzina nie będzie w stanie się ostać oraz zachować swojej misji i zadania jakie na niej spoczywa. Dlatego tak ważne jest zatrzymanie wzroku na Świętej Rodzinie z Nazaretu, która nie miała sielankowej codzienności, ale tak, jak wiele dzisiejszych rodzin musiała się zmierzyć z twardą a czasem i niebezpieczną rzeczywistością. Mając jednak Boga pośród siebie, nazaretańska rodzina stała się wzorem dla wszystkich rodzin. Niech zatem i nasze rodziny opierają swoją codzienność, swoje zadania, radości i smutki o Chrystusa. Z mocy Jego Miłości niech uczynią fundament swojego rodzinnego domu i codziennej egzystencji. 

 

 

 

 

Parafia jako rodzina wierzących.

 

         Tak, jak rodzina jest wspólnotą osób kochających i patrzących w tym samym kierunku, tak też Parafia jest swego rodzaju rodziną. Terytorialnie 
w skład naszej parafii wchodzą miejscowości: Przytok, Droszków, Jany, Stożne, Rajewo i Przytoczki. Żywą parafię tworzą jednak osoby, które łączy jeden chrzest, jedna wiara, jedna droga do zbawienia i ten sam cel. Gromadzi nas ten sam Chrystus i ta sama miłość do Niego. Kończący się rok, staje się zatem dobrym momentem, by uczynić swego rodzaju podsumowanie. 

 

         - Od strony duszpasterskiej

- w kończącym się roku w naszej parafii powołano Grupę biblijną

- Ksiądz Biskup ustanowił dwóch nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii   
  świętej w Droszkowie

- do I Komunii św. przystąpiło 32 dzieci

- zawiązała się schola dziecięca w Droszkowie

- w lutym odbył się Koncert Pieśni Pasyjnych

- w marcu przeżywaliśmy wielkopostne rekolekcje, które prowadził o. Maciej  
  Zięba OP

-Caritas Parafialnaprzygotowała z ofiarowanych przez Was darów około 60  
  paczek na Wielkanoc dla osób potrzebujących z naszej parafii

- w maju dzieci pierwszokomunijne pielgrzymowały do Sanktuarium  
  Maryjnego w Rokitnie

- w sierpniu 20 osób uczestniczyło w pielgrzymce parafialnej do Lichenia, 
  a także odbył się koncert w ramach „Przedsionka Raju”

- sierpień/wrzesień - wystawa mundurów WP z okazji 100. Rocznicy 
  Odzyskania Niepodległości

- w październiku - odbyła się parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której 
  wzięło udział 35 osób, zorganizowano także po raz pierwszy Bal Wszystkich 
  Świętych
, który zgromadził prawie 50 dzieci

- 4 listopada - kolejny raz odbyły się Zaduszki Muzyczne

- 9 grudnia - odwiedził kościoły naszej parafii św. Mikołaj, który obdarował 
   prawie 150 dzieci 

- od 16 grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe, które poprowadził o. 
   Wacław Oszajca SJ

-Caritas Parafialnaze złożonych darów przygotowała 60 paczek świątecznych 
  dla osób potrzebujących z naszej parafii.

Ponadto, w parafii istnieją takie grupy jak: Róże Żywego Różańca; Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.; Służba Liturgiczna Ołtarza; Dzieci Przygotowujące się do I Komunii Św.; Grupa Biblijna; Schola dziecięca 
i młodzieżowa, Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania; Caritas Parafialna, Rada Parafialna. 

         Parafia jest małą częścią Kościoła Powszechnego, która ma swoje piękno i swój charakter. Jest miejscem, gdzie następuje wzrost i rozwój duchowy. Dokonuje się to przez sakramenty, szczególnie poprzez Eucharystię 
i Sakrament Pokuty. W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność ks. prof. Kan. Robertowi Kuflowi – Dyrektorowi Archiwum Diecezjalnego i Domu Księży Emerytów, oraz Ks. mgr Dominikowi Kozakowi, za pomoc duszpasterską, szczególnie za sprawowanie Sakramentu Pokuty. 

 

Podsumowując wymiar duszpasterski warto zaznaczyć, że w kończącym się 2018 roku, w naszej parafii Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 26 dzieci. Do I komunii św. przystąpiło 32 dzieci. Sakramentalne Związki Małżeńskie zawarło 6 par. Do wieczności odeszło 25 osób. Rozdano prawie 8.000 Komunii św. Cieszy fakt, że parafia jest żywym organizmem, który ma potencjał do rozwoju i rozwój ten jest zauważalny. 

 

Podsumowanie ekonomiczne 

 

Parafia, tak jak każda inna rodzina czy wspólnota funkcjonuje nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale także jest bardzo realnie zakorzeniona 
w rzeczywistość ekonomiczną. Bez struktury finansowej, nie jest dziś możliwe właściwe funkcjonowanie parafii. W kończącym się roku nasza parafia poniosła następujące koszty finansowe:

- energia elektryczna za wszystkie kościoły przez rok, to kwota 8300 zł. 

- opłata za przesył energii elektrycznej za rok, to kwota 3580 zł.

- roczne podatki od nieruchomości do Gminy w Zaborze i Urzędu w 
           Zielonej Górze to kwota łączna około 100 zł.

- roczne ubezpieczenie trzech kościołów to kwota 700 zł.

- opłaty na Kurię Diecezjalną to roczna suma 6000 zł.

- opłaty na Dom Księży Emerytów to roczna kwota 560 zł.

- opłaty roczne na Seminarium Duchowne w Paradyżu to kwota 2215 zł.

- opłaty za gaz to rocznie 4300 zł.

- opłaty za wodę to kwota 870 zł.

- sprzątanie trzech kościołów to roczna suma 6600 zł.

- inne opłaty (pracownicy świeccy) 14400 zł.

 

Wszystko to łącznie daje w roku kwotę 47,625 zł. Tym bardziej chcę serdecznie podziękować Wam wszystkim, za Waszą hojność, za wrażliwość serca i ofiarność. To dzięki Waszym ofiarom, możliwe jest sprostanie tym wyzwaniom finansowym. Oprócz tych wydatków, od października 2017 r. spłaciliśmy już 40.000 za promienniki ciepła. Pozostało jeszcze 20.000. Pomalowane zostały dwa kościoły (Droszków i Jany). Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, za życzliwość i ofiarność. Bóg Zapłać

 

Podsumowanie gospodarcze

 

Pomimo wielu opłat i wydatków koniecznych, jakie dotyczą wszystkich parafii, w 2018 roku w naszej parafii wykonanych zostało wiele prac. Chciałbym je teraz przypomnieć: 

-styczeń– dokończono instalację promienników ciepła w kościele 
    w Droszkowie i w Janach

-marzec– wykonano nowe meble w zakrystii w Janach; wykonano renowację 
  zabytkowego kielicha z Droszkowa i puszki na komunikanty z Przytoku,   
  dokupiono także nowe ornaty do kościoła w Janach i Droszkowie

-kwiecień– wykonano prace malarskie w budynku Caritas, zamontowano 
   klimatyzację, powstało Parafialne Centrum Duszpasterskie

-maj– pomalowano kościół w Droszkowie, wstawiono nowe okno i drzwi w 
  zakrystii

-czerwiec– rozpoczęto prace remontowe w kościele w Janach (wykonanie 
   nowych schodów, przebudowa i osuszanie ściany nośnej)

-sierpień– wykonano nowe 3-fazowe przyłącze elektryczne w kościele w 
   Janach, odnowiono krzyż przy kościele w Przytoku i maszty flagowe, uszyto  
   nowe flagi

-wrzesień– zakończono budowę nowych schodów do kościoła w Janach oraz 
  przebudowano prezbiterium i pomalowano kościół

-październik– odnowiono krzyż przy kościele w Droszkowie, odnowiono 
  i zabezpieczono drzwi wejściowe do kościoła i zakrystii w Przytoku;  
  rozpoczęto I etap prac konserwatorskich przy organach piszczałkowych w 
  Przytoku dzięki dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 
  79.500 zł.

-grudzień– zakończono I etap prac przy organach oraz uruchomiono 
   instrument, gra już 6 z 12 głosów. 

Wszystko to, można było wykonać dzięki Waszemu – kochani Parafianie zaangażowaniu, dzięki wsparciu materialnemu, otwartości i chęci pomocy. Za to dobro, które ma różne barwy i wyraża się na różny sposób, składam serdeczne podziękowanie. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w różne prace w kościołach, podczas dekoracji czy uroczystości liturgicznych. Dziękuję Członkom grup parafialnych, Caritas Parafialnej, Radzie Parafialnej, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej, Służbie Liturgicznej Ołtarza, Scholi i każdemu, kto poświęca swój czas i dzieli się jakimkolwiek dobrem – Bóg Zapłać

 

 Plany na przyszłość

 

Nadchodzący rok 2019 będzie szczególny dla mieszkańców Droszkowa. - Obchodzić będziemy 30-lecie kościoła w Droszkowie. Główne uroczystości pod przewodnictwem Księdza Biskupa, zaplanowane są na 3-go maja. Przypada wtedy uroczystość odpustowa. Będzie poświęcenie nowego ołtarza, udzielenie Sakramentu Bierzmowania i podziękowanie Bogu za ten jubileusz oraz za ludzi, którzy budowali tę świątynie oraz obecnie się o nią troszczą.

- Zabudowa i wyciszenie konfesjonału w kościele w Droszkowie

- Zbiórka funduszy na zakup kurantów elektronicznych  
- Kontynuacja remontu organów w Przytoku – II etap, oraz inne, które zaplanuje nam przyszłość. 

W 2020 roku parafia nasza będzie obchodzić jubileusz 20-lecia istnienia. Przed nami wiele ważnych wydarzeń. 

         Dziękując Bogu za dobro jakie się dokonało i dokonuje; za Was Kochani, którzy tworzycie tę parafię; zawierzając Matce Bożej wszystkie nasze sprawy i działania z serca wszystkim dziękuję i zapewniam o modlitwie. 

Bóg zapłać  Szczęść Boże.

 

                                                                                    Wasz Proboszcz

                                                                                    Ks. Tomasz Trębacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przytok, 30 grudnia 2018 r. w Święto Świętej Rodziny.