facebook
This is an example of a HTML caption with a link.
MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i uroczystości:
8:00 (Przytok)
9:30 (Jany)
11:00 (Droszków)
12:30 (Przytok)
Dni powszednie:
Jany - Wtorek 18:00
Przytok - Środa i Piątek 18:00
Droszków - Czwartek i Sobota 18:00
AKTUALNOŚCI
Duszpastersko-Ekonomiczne podsumowanie 2019 roku
Informacja z dnia: 2020-01-05
DUSZPASTERSKO-EKONOMICZNE 
PODSUMOWANIE ROKU 2019
 
II niedziela po Narodzeniu Pańskim – 5 stycznia 2020 r.
 
Kochani Parafianie, Szanowni Państwo,
 
Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli obfituje w prawdę o Słowie Wcielonym. Syn Boży – Jezus Chrystus, który jest Słowem Ojca przyszedł do „swojej własności”. Tym, którzy to Wcielone Słowo przyjęli, „dało moc”; uczyniło ich „dziećmi bożymi”. Dlatego św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan napisał:  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem…
Dzięki kontemplacji Słowa bożego, dzięki adoracji Jezusa Eucharystycznego – człowiek uświadamia sobie, jak bardzo został obdarowany i jak wielkim i cennym jest w oczach Stwórcy. Uświadamiamy sobie, że to dzięki Niemu otrzymujemy łaskę po łasce… jak czytamy w Prologu św. Jana. 
Ta pierwsza niedziela nowego roku jest dobrą okazją, by jeszcze raz podziękować Bogu za minione dni roku 2019 i uczynić swoiste jego podsumowanie duszpasterskie i ekonomiczne naszej parafii, która rozpoczyna swój 20. rok istnienia.
Podsumowując miniony 2019 rok pod względem duszpasterskim dziękujemy Bogu 
i cieszymy się, że nasza parafia stale się rozrasta. Przybywają nowi mieszkańcy, osiedlają się młode rodziny – szczególnie w Droszkowie, ale także w Przytoku 
i Janach. Cieszy to, że włączają się w lokalną społeczność w różnych wymiarach, także w tym wymiarze religijnym. 
 W naszej parafii funkcjonują następujące grupy parafialne: 
- Róże Żywego Różańca – skupiają na modlitwie prawie 150 osób.
- Margaretka – grupa modlitewna szczególnie omadlająca Proboszcza
- Rada Duszpasterska – skupiająca 25 osób – służąca Proboszczowi pomocą i radą
- Caritas Parafialna – prężnie działająca grupa 20 osób
- Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. – 6 mężczyzn mianowanych przez Ks. Biskupa  
  do posługi rozdzielania Najświętszego Sakramentu i zanoszenia chorym.
- Lektorzy i Ministranci – 30 młodych osób w całej parafii służących do Mszy św.
- Schola parafialna i Oaza Dzieci Bożych – upiększająca liturgię
Wszystko to sprawia, że parafia jest żywym organizmem, który przeżywa swoją wiarę i razem – jako wspólnota ochrzczonych - kroczy ku Bogu i zbawieniu. 
Zbawienie to dokonuje się szczególnie poprzez sakramenty święte i łaskę bożą. 
W minionym roku sakramenty święte były udzielone następująco:
- Chrzest św. przyjęło 36 dzieci
- do I Komunii św. przystąpiło 8 dzieci
- Sakrament bierzmowania przyjęło 38 osób
- Sakramentalny związek małżeński zawarło 5 par
- do wieczności Bóg powołał 18 osób
- z pierwszopiątkowych odwiedzin chorych z Najświętszym Sakramentem korzysta 
  11 osób w parafii
- Komunii Świętej w ciągu roku rozdano około 8500
Dzięki modlitwie i sakramentom św., parafia żyje i może się duchowo rozwijać. Dokonuje się to także poprzez rekolekcje parafialne - adwentowe i wielkopostne, poprzez coniedzielną możliwość korzystania z Sakramentu spowiedzi św., adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz poprzez głoszenie Słowa bożego. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za pomoc duszpasterską ks. dr hab. Kan. Robertowi R. Kuflowi za duszpasterskie wsparcie 
i posługę sakramentalną. 
Bogu niech będą dzięki za to duchowe dobro, które dokonuje się w naszej parafii, za jej wzrost i rozwój. Warto wspomnieć, że w minionym roku obchodziliśmy 30-lecie kościoła w Droszkowie. Z wydarzeń kulturalnych warto przywołać koncert muzyki poważnej w ramach Przedsionka Raju, oraz koncert Zaduszki Jazzowe. Caritas Parafialna w minionym roku z ofiarowanych darów przygotowała paczki na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla osób potrzebujących w liczbie 60 sztuk. Z okazji św. Mikołaja dla dzieci przygotowano 200 paczek.  Kochani Parafianie, to Wy tworzycie ten lokalny kościół. Potrzebna jest Wasza żywa wiara, potrzebne jest jej świadectwo w rodzinach i w przestrzeni społecznej. Bóg zapłać za Waszą postawę. 
Parafii jako wspólnoty ochrzczonych, nie da się ograniczyć tylko do sfery sacrum, zamkniętej murach kościoła. Parafia jako kościół lokalny (partykularny) jest żywym organizmem „umocowanym” w konkretnym czasie, miejscu i rzeczywistości – także tej materialnej. Bez czynnika materialnego, ekonomicznego, nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania parafii. 
Podsumowując pod względem ekonomicznym i materialnym miniony rok w naszej parafii, należy przedstawić koszta, jakie zostały poniesione: 
- energia elektryczna wszystkich kościołów i budynków parafii to koszt 3600 zł.
- opłata za przesył energii to koszt 3300 zł.
- zużycie wody to koszt 1250 zł.
- opłata roczna z wywóz śmieci to koszt 1230 zł.
- roczne opłaty podatkowe od nieruchomości to koszt 110 zł. 
- opłata roczna parafii na WSD w Paradyżu to kwota 2214 zł.
- ubezpieczenie kościołów i budynków parafialnych to koszt 625 zł.
- roczne opłaty kurialne parafii to kwota 4800 zł.
- koszty ponoszone z tytułu posługi osób w parafii (organista, konserwacje, bieżące 
   naprawy) to kwota roczna około 15000 zł.
- sprzątanie wszystkich kościołów w parafii to roczny koszt 7800 zł.
- prace ogrodnicze to rocznie koszt 800 zł.
Podsumowując powyższe, roczny koszt funkcjonowania parafii to suma około 40,800 zł.
 
Ponadto, w minionym roku gospodarczo poczyniono następujące inwestycje w prafii:
- zamontowano monitory do wyświetlania tekstu w kościołach w Przytoku i Janach
- dokonano renowacji kielicha i puszki w Janach 
- dokupiono nowe ornaty do kościoła w Droszkowie i w Janach
- wykonano nową rzeźbę ołtarza głównego w Droszkowie, oraz nowy ołtarz 
    i ambonkę w kościele w Janach
- wymieniono zawieszenie dzwonów w kościele parafialnym i zamontowano 
   ich automatykę
- dokończono remont schodów przy kościele w Janach
- wykonano płaskorzeźby Archaniołów na ścianie głównej ołtarza w Janach
- dokonano przeglądu instalacji elektrycznej w kościele w Przytoku
Ponadto spłacono koszt instalacji promienników ciepła w kościołach w kwocie 60.000 zł. Wszystkie te prace gospodarcze i inwestycyjne oraz bieżące funkcjonowanie parafii możliwe jest dzięki Waszej – Kochani Parafianie ofiarności i trosce. 
Za zaangażowanie w życie parafii w każdej sferze, za ofiarność i troskę o wymiar duchowy i materialny naszej parafii, składam dziś Wam Wszystkim serdeczne podziękowanie - Bóg zapłać. 
W planach na najbliższe miesiące nowego roku są przewidziane następujące zadania:
- wymiana starego nagłośnienia w kościele parafialnym
- wymiana poszycia dachu w kościele w Droszkowie
- kontynuacja prac remontowych przy organach w Przytoku
- bieżące naprawy i konserwacje, jakie będą konieczne
Zawierzając na progu nowego 2020 roku naszą parafię i wszystkich jej mieszkańców Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, jeszcze raz z serca dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą parafię w jej duchowym wzroście i rozwoju a także w funkcjonowaniu gospodarczo-ekonomicznym. 
 
Na wspólne kroczenie w drodze do świętości, na cały 2020 rok życzę wszystkim obfitości bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 
 
Wasz proboszcz
Ks. Tomasz Trębacz