facebook
This is an example of a HTML caption with a link.
MSZE ŚWIĘTE
Niedziele i uroczystości:
8:00 (Przytok)
9:30 (Jany)
11:00 (Droszków)
12:30 (Przytok)
Dni powszednie:
Jany - Wtorek 18:00
Przytok - Środa i Piątek 18:00
Droszków - Czwartek i Sobota 18:00
AKTUALNOŚCI
Podsumowanie roku 2017
Informacja z dnia: 2017-12-31

Duszpastersko-ekonomiczno-gospodarcze podsumowanie

roku 2017

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo ! 

Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim jest Świętem Świętej Rodziny. Zatrzymujemy się dziś przy szopce, by kontemplować Jezusa narodzonego w rodzinie. Jest to także dobra sposobność do postawienia sobie pytania: Jak funkcjonuje moja rodzina?; Czy poświęcam jej wystarczająco dużo czasu?;  Czy okazuje należną troskę współmałżonkowi i dzieciom?

Są to ważne pytania, szczególnie w obecnym czasie, kiedy rodzina może przeżywać różne kryzysy. Szybkość życia, praca, stres…, powodują, że najczęściej to właśnie rodzina zostaje doświadczana skutkami powyższych czynników. Kończący się rok i dzisiejsze Święto jest więc okazją do swoistej refleksji i szukania w sobie szczerych odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Podsumowanie duszpasterskie

Koniec roku to także dobry moment do tego, by z perspektywy spojrzeć na miniony czas i na naszą rodzinę parafialną.

Dla naszej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przytoku był to rok pełen różnych wydarzeń. Przeżyliśmy rekolekcje wielkopostne, radość Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej i inne ważne Święta w roku liturgicznym.

W ostatnią niedzielę lipca Parafianie pożegnali swojego dotychczasowego duszpasterza – ks. Aleksandra Werstlera, który decyzją ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego mianowany został proboszczem parafii w Ciosańcu, a na początku sierpnia Parafianie przyjęli nowo mianowanego proboszcza.
W sierpniu świętowaliśmy uroczystość odpustową w kościele parafialnym.

We wrześniu – odpust w kościele filialnym w Janach.

W dniach 8-9 października parafia nasza przeżywała czas Wizytacji Duszpasterskiej przeprowadzonej przez Ks. Bpa Pawła Sochę CM.

Za nami już czas listopadowej zadumy, kolejnego koncertu – „Zaduszki Muzyczne”, czas Adwentu i rekolekcji oraz dobiegający koniec Okresu Bożego Narodzenia.

W kończącym się dziś roku poprzez Sakrament Chrztu świętego do Kościoła zostało włączonych 24 dzieci.

Do wieczności Bóg powołał z naszej parafii 22 osoby.

Sakrament Bierzmowania przyjęło 38 osób.

Sakramentalny związek małżeński zawarło 5 par.

W parafii z regularnej, comiesięcznej posługi sakramentalnej korzysta 18 osób.

W parafii posługuje 3 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Cieszę się, że powiększa się grono Służby Liturgicznej Ołtarza, szczególnie
w Droszkowie i w Janach.

Wsparciem w dorastaniu do świętości są sprowadzone do każdego kościoła relikwie św. Jana Pawła II i błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki.

Parafia jest miejscem duchowego wzrostu i rozwoju. W minionym roku rozdano 7,600 Komunii Św.

Sakramentu namaszczenia chorych udzielono 11 razy.

 

Podsumowanie ekonomiczno-gospodarcze

Parafia oprócz najważniejszego czynnika – duchowego, nie może funkcjonować bez rzeczy materialnych.

Ubezpieczenie wszystkich kościołów do różnych zdarzeń w skali roku to suma 760 zł.

Koszt roczny zużytej energii elektrycznej we wszystkich kościołach to łączna suma około 4600 zł.

Roczna opłata za zużytą wodę do suma wysokości około 600 zł.

Inne koszty takie jak: wywóz nieczystości, podatki, opłaty kurialne, sprzątanie kościołów, dekoracje, naprawy i konserwacje a także wynagrodzenie z tytułów wykonywanych napraw i konserwacji, to łączna kwota około 16.000 zł.

W ostatnim czasie z najważniejszych inwestycji wykonano:

 

a)   w kościele parafialnym:

- zakup nowych szat liturgicznych

- zakup nowych alb dla Służby Liturgicznej

- malowanie i wykonanie kaplicy relikwii

- malowanie zakrystii

- zakup nowych nakryć ołtarzowych

- montaż promienników ciepła

 

b)   w kościele w Droszkowie:

- zakup nowych szat liturgicznych

- zakup nowych naczyń liturgicznych (kielich i patena)

- rozpoczęcie prac związanych z montażem promienników ciepła

- nowe meble w zakrystii (dzięki sponsorowi)

 

c)    w kościele w Janach:

- zakup nowych szat liturgicznych

- zakup alb dla Służby Liturgicznej

- zakup nowych naczyń liturgicznych (kielicha i pateny)

- rozpoczęcie prac związanych z montażem promienników ciepła

 

Funkcjonowanie parafii i wszelkie nowe inwestycje, które dokonują się w naszej parafii, mają miejsce dzięki Waszej – Kochani Parafianie – ofiarności
i otwartości.

Za każde wsparcie modlitewne i materialne, za pomoc w parafii
w pracach fizycznych, za poświęcany czas, bezinteresowne serce wszystkim składam serdeczne Bóg Zapłać.

 

Plany na przyszłość

Dobro, jakie dokonuje się w naszej rodzinie parafialnej jest przyczynkiem do dalszego rozwoju duchowego i gospodarczego. W parafii musimy reaktywować Caritas. Zachęcam także do czynnego angażowania się w Żywy Różaniec. Chciałbym, by w parafii powstała Grupa Biblijna, która zgłębiałaby Słowo Boże. O nowe osoby trzeba także uzupełnić Radę Parafialną. Zachęcam także, by wychodzić z własnymi inicjatywami dotyczącymi grup modlitewnych, tak by nasza parafia była prężnie działającym miejscem duchowego wzrostu.

 

Z zadań gospodarczych, czekających nas w nowym 2018 roku, to przede wszystkim:

- malowanie kościoła w Droszkowie

- wykonanie nowych mebli do zakrystii w Janach, wykonanie nowego
          ołtarza głównego, osuszanie i malowanie kościoła

- jeśli uda się pozyskać wystarczające środki finansowe – remont
          organów w Przytoku

 

Jeszcze raz, z serca Wszystkim Wam Szanowni Państwo dziękuję za życzliwość, dobro - w różnych jego odcieniach, wsparcie materialne, a przede wszystkim za modlitewną wspólnotę, którą razem tworzymy.

Na każdy dzień nowego 2018 roku, wszystkim Wam błogosławię i życzę obfitości łask bożych oraz ludzkiej życzliwości.

 

Ks. Tomasz Trębacz

                                                                                               

Przytok, 31 grudnia 2017 r.